Vocal teaching

Zangles Eindhoven

Voice lesson Eindhoven

 

Lestijden: dinsdag - vrijdag van 13:00-21:30

 

Ben je een zanger en wil je werken aan je:

 • Techniek
 • Dynamiek
 • Presentatie
 • Eigen stijl
 • Algemene muzikale kennis

Tanja biedt onderwijs aan in bovenstaande gebieden zowel voor de beginnende als de gevorderde zanger.

 

 

Vergroot je bereik

 

Ken de oorzaken van stem moeheid en hoe je dat voorkomt

 

Beheers je toon en vocale ondersteuning door specifiek ontworpen vocale oefeningen.

 

Ontwikkel je eigen stijl

 

Als zangdocente ontdekte Tanja dat veel vocalisten te maken hebben met technische en emotionele barrières. De leerling voelt zich daardoor vaak onzeker over zijn/haar zangkwaliteiten en vermindert hierdoor het repertoire.

Sommigen zangers geven ook aan dat zij niet eens zeker weten of ze wel de benodigde zangkwaliteiten in huis hebben. Een gratis proefles is dan een uitkomst om dit te onderzoeken.

 

De leerling mist vaak ook een platform om voor publiek te oefenen om zo te groeien in zijn/haar zelfvertrouwen. Tanja organiseert elk halfjaar een leerling voorspeelavond, waarbij de leerlingen het ingestudeerde repertoire kunnen uitvoeren voor familie en vrienden. 

 

De zangstudent ontvangt zangles op maat gemaakt voor zijn/haar specifieke repertoirekeuze, stemsoort, stemvaardigheid en ontwikkelpunten. Ze ontvangen oefeningen die toegespitst zijn om de flexibiliteit, het bereik, de techniek en de improvisatie te vergroten.

Het is prachtig te zien, dat wanneer de student vordert, het zelfvertrouwen ook toeneemt. 

 

De lessen zijn intensief, leerzaam, maar bovenal leuk.

 

Zangles

Je krijgt onderricht in:

 • Techniek
 • Ademhaling
 • Toonvorming, dynamiek
 • Uitspraak
 • Plaatsing van tonen
 • Projectie
 • Ritme
 • Improvisatie
 • Creativiteit
 • Vergroting van je bereik
 • Presentatie

 

Singing lessons:

Are you a singer and do you want to work on your

 • Technique
 • Performance
 • Dynamic
 • Own style
 • Enlarge your musical knowledge?

Tanja offers education in all of the above areas for singers whether you are just starting or have been singing already for a while.

 

Substantially increase your vocal range

 

Know the causes of vocal fatigue and how to prevent it.

 

Master your tone and vocal support through specifically designed vocal exercises

 

Create your own style

 

As a vocal artist Tanja noticed that a lot of students struggle with technical and emotional barriers.  This leaves them feeling insecure and makes them often to discard a song that they would otherwise have loved to sing.

Some indicate that they are not sure that they even know how to sing.  A free trial lesson is offered to explore the possibilities.

 

Often the student lacks confidence to sing in front of a live audience.  Every 6 months the students are encouraged to participate in performing in front of family and friends. This increases performance experience while at the same time helps to overcome emotional barriers.

 

A customized training is applied for each vocal student. Working with numerous students, she has a trained ear and recognizes what approach each student needs.

 

As the student progresses it is so rewarding to see them not only grow in their talent, but to see them grow in confidence also

 

The lessons are instructional, high energy and fun. 

 

 

Singing Lessons:

You will receive training in:

 • Technique 
 • Breathing
 • Pitch, dynamics 
 • Articulation
 • Placing of tones
 • Projection
 • Rhythm
 • Improvisation
 • Creativity
 • Increasing vocal range
 • Stage performance