Zangles Eindhoven

Voice lesson Eindhoven

 

Iedereen is in deze Corona tijd heel voorzichtig met het zingen. Het zingen in koren is drastisch afgenomen. De angst bestaat voor kans op besmetting.

Het is natuurlijk belangrijk dat er veilig en zorgeloos gezongen/gespeeld kan worden in Coronatijd.

Daarom is er een grote glazen afscheiding geplaatst tussen Tanja en de leerling.

Ook wordt na elke les de ruimte grondig gedesinfecteerd en gelucht, zodat hij fris en schoon is voor de volgende leerling.

Na de eerste Corona golf zijn de zanglessen gewoon weer hervat en heeft elke leerling door deze Corona maatregelen weer het vertrouwen om veilig te zingen.

 

Everyone in this Corona time is very careful with singing. Singing in choirs has decreased dramatically. There is a fear of contamination. It is of course important that you can sing and play safely and carefree in Corona time. That is why a large glass partition has been placed between Tanja and the student and an air filter has been placed. The room is also thoroughly disinfected and aired after each lesson, so that it is fresh and clean for the next student. Every student feels safe and confident, and can enjoy their voice lessons thoroughly.